Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Rekonstrukcija vodovodne mreže

Programom utroška sredstava u vodovodne mreže na području opštine Visoko, bila je predviđena rekonstrukcija mreže u nekoliko ulica u užem centru opštine. Prema riječima višeg stručnog saradnika u odsjeku za stambeno-komunalne poslove Opštine Visoko, Emira Fejzovića, do sada je izvršena rekonstrukcija u tri visočke ulice, i to ulici Zečevića, Burića i Matrakčijina, dok će se u narednom periodu raditi i u ulicama Perendina i Franjevačka. Radove je izvodilo JKP “Visočica” iz Visokog, a za radove je izdvojeno oko 90 hiljada KM koje su u cjelosti i realizovane.
Potpisan je i ugovor sa firmom Asfaltgradnja dd Visoko, koja će uskoro pristupiti izvođenju radova na kompletnoj rekonstrukciji podloge, odnosno asfaltiranju ulica Zečevića i Burića.