Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Izmjene Statuta općine Visoko: Načelnik sam bira zamjenu, a vijeće određuje zamjenika u slučaju prestanka mandata

Na junskoj sjednici Općinskog vijeća Visoko donesena je Odluka kojom je izmjenjen Statut općine Visoko u dijelovima koji se odnose na poziciju općinskog načelnika.

Radi se o članu 32. Statuta općine Visoko koji sada glasi:

„Općinskog načelnika za vrijeme privremene odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje službenik ili uposlenik općinskog organa uprave kojeg on ovlasti.

U slučaju prestanka mandata Općinsko načelnika iz razloga propisanih zakonom, dužnost Općinskog načelnika do izbora novog, vrši osoba izabrana od Općinskog vijeća natpolovičnom većinom od ukupnog broja vijećnika Općinskog vijeća“.

 

Izmjena ove Odluke je posljedica potrebe usklađivanja statuta općina sa odredbama Zakona o izboru, prestanku, opozivu i zamjeni načelnika općina u F BiH.