Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Iz SDA “izbačeni”; Mersed Šahinović, Rašid Kalota, Hasan Hadžiosmanović, Arif Hasić, Jasmin Dlakić i Zahid Kečić

Na svojoj 341 redovnoj sjednici održanoj 15.07.2008.godine Općinski izvršni odbor SDA Visoko je, između ostalog, analizirao dosadašnji tok planiranih aktivnosti utvrđenih Okvirnim planom priprema za Općinske izbore 2008.godine koji je usvojen na sjednici Općinskog odbora SDA Visoko 18.01.2008.godine.

S tim u vezi, konstatirano je da su sve zacrtane aktivnosti u dosadašnjem toku provedene u roku i na vrlo kvalitetan način zahvaljujući, prije svega, maksimalnom angažmanu aktivista odnosno predsjednika Mjesnih ogranaka SDA sa terena kao i ostalih kadrova Stranke na svim nivoima.

Na navedenoj sjednici Općinskog izvršnog odbora SDA Visoko održana je posebna rasprava u vezi novoformirane Stranke demokratske aktivnosti ASDA u Visokom. Nakon provedene rasprave, obzirom da se u rukovodstvu i na listi za Općinske izbore navedene Stranke nalazi i nekoliko bivših kadrova SDA, jednoglasno je usvojen zaključak o prestanku članstva u SDA Visoko i to: Mersed Šahinović, Rašid Kalota, Hasan Hadžiosmanović, Arif Hasić te Jasmin Dlakić i Zahid Kečić koji su bili članovi MO SDA Moštre. Također, imajući u vidu navedeno Rašidu Kaloti prestaje mandat vijećnika SDA u Općinskom vijeću Visoko.

Na sjednici Općinskog izvršnog odbora SDA Visoko je posebno naglašeno da  niko iz zvaničnih organa SDA Visoko nije istupio u navedenu Stranku te da je očuvano, a sudeći po reakcijama iskrenih članova i simpatizera SDA, i ojačano jedinstvo u Općinskom odboru SDA Visoko.

PREDSJEDNIK OO SDA VISOKO

mr. Ahmed Kurspahić