Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U općini Visoko stvarno zaposleno oko 11 000 osoba: Vrlo smo blizu prijeratnom procentu od 28% zaposlenih

Među preduzećima registrovanim na području općine Visoko u vrhu liste uvoznika, ali i izvoznika je Prevent Cuting i Prevent GBR Leder d.o.o Visoko. Među najvećim izvoznicima  su još KTK, IGM, Albex group, Vitex, Dju – lji, Antesil, Vispak te Secom. Privredni su subjekti ostvarili izvoz od oko 243 miliona KM, a  uvezli su oko 211 miliona KM, pa je stopa pokrivenosti uvoza izvozom nešto više od 115 % – pokazuju podaci općinske Službe za privredu, razvoj i finansije.

Prema pokazateljima Agencije za finansijske, informatičke i posredničke usluge Sarajevo, tokom 2007.g. na području općine Visoko poslovalo je 327 privrednih društava. Najviše ih je registrovano u oblasti trgovine, zatim prerađivačke industrije, saobraćaja, veza i skladištenja, te poslovanja nekretninama iznajmljivanjem te poslovnim uslugama. Poslovalo je i 1683 privatnih obrtnika među kojima je najviše  zanatlija(429) i trgovaca (409), ugostitelja (227), poljoprivrednika (144) , taksi prijevoznika (167) i ostalih privatnih obrtnika.

Prema podacima  iznesenim na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća tokom 2007.g. bilo je zaposleno oko 7831 osoba što je više za 6 % u odnosu na 2006.g. Prosječna neto plaća kreće se od 1108 KM u snadbjevanju el. energijom gasom i vodom do 185 KM u obrazovanju. Prosječna neto plaća u privrednim društvima iznosi 404 KM.

I Visoko kao i većina sredina u BiH ima stalan problem nezaposlenosti. Pored  9450 zaposlenih još je izuzetno visoka cifra od 6810 nezaposlenih. Procjenjuje se da „na crno“ radi veliki broj nezaposlenih lica. Tokom prošle godine, provjerom inspekcije, otkriveno je da 152 lica rade, a vode se na evidenciji nezaposlenih.  Najveći rast broja zaposlenih ima kožarstvo, zatim proizvodnja i prerada hrane, te oblast samostalnog privređivanja, dok je najveći pojedinačni rast broja zaposlenih imao „Prevent“ Visoko.

Procjenjuje se da je stvarno zaposleno, uključivši rad na crno i rad individualnih poljoprivrednih proizvođača oko 11 000 osoba od ukupno 40 278 stanovnika. Tako procenat zaposlenosti u odnosu na ukupan broj  stanovništva iznosti 27,3 % što je vrlo blizu procentu iz 1991.g. kada je procenat zaposlenosti iznosio 28%.