Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Potrebno još 12 notara

Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona objavio je javni konkurs za izbor notara sa službenim sjedištem u ZDK. U ZDK trenutno je upražnjeno 12 mjesta za notare. U opštinama Maglaj, Žepče i Kakanj potrebna su po dva notara, dok se u opštinama Zavidovići, Olovo, Breza, Visoko, Zenica, kao i za područje opština Tešanj, Usora i Doboj Jug potražuju po jedan notar. Osim uslova da je državljanin BiH i da je diplomirao na Pravnom fakultetu u BiH, javnim pozivom od kandidata se traži da nisu članovi neke od političkih partija i da imaju položen notarski ispit. Rok za podnošenje prijava po ovom konkursu je 30 dana, a iste se podnose Ministarstvu za pravosuđe i upravu ZDK-a. Uredbom o broju notara za područje ZDK-a propisani broj notara je 24.

(Fena)