Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Kada će biti riješena dilatacija na mostu u Visokom?

Već duže vremena, na mostu koji se nalazi na putu koji vodi iz grada prema petlji autoputa, oštećena je dilatacija, koja stvara određene probleme za vozila, te naravno i za samo odvijanje saobraćaja. Prema inforfmacija iz nadležne službe u Opštini Visoko, održavanje tog puta spada u poslove Direkcije cesta FBiH, odnosno ZDK je zadužen da riješi taj problem. Iz Opštine Visoko je već nekoliko puta upućen dopis kantonalnim službama da se ovaj problem riješi, međutim do sada odgovora nema, a također ni popravka oštećene dilatacije. Do rješenja ovog problema, vozačima ne preostaje ništa drugo nego da pažljivo voze preko ovog mosta, te na taj način sačuvaju svoje automobile od eventualnog oštećenja što ga može izazvati navedena dilatacija.