Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Postavljene i nove table

Programom utroška sredstava za tekuće održavanje u 2008. godini za održavanje vertikalne signalizacije, Opština Visoko je u svom budžetu planirala 10.000 KM. Taj projekt se upravo i realizuje, a radi se o održavanju semafora i saobraćajnih znakova, kao i postavljanju tabli sa novim imenima ulica i trgova na području Visokog.
Opštinska služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline Visoko prije mjesec dana potpisala je ugovor o nabavci i ugradnji saobraćajnih znakova sa najpovoljnijim ponuđačem, a u pitanju je firma “Asfaltgradnja” d.d. iz Visokog, koja je i počela sa izvođenjem radova. Radovi se odvijaju na cjelokupnom užem gradskom području i idu planiranom dinamikom.
Slijedeći odluku Opštinskog vijeća Visoko, urađeno je postavljanje oglasnih ploča sa imenima novih ulica i trgova, te je tako ispred pošte u centru Visokog postavljenja tabla sa imenom “Trg žrtava genocida u Srebrenici”, kao i u dijelu ulice Kadije Uvejsa, koja je preimenovana u ulicu Bosne Srebrene.
“Osim svega ovoga, radićemo i na izgradnji javne rasvjete u naselju Dubočac, te na putu prema petlji autoputa, kao i na obnovi infrastrukture dva mosta u Visokom. Zaista bih apelovao na sve građane da svojim ličnim primjerom pokažu visok stepen svijesti prema očuvanju komunalne infrastrukture i prijave nadležnim inspekcijskim organima one nesavjesne građane koji uništavaju vertikalnu saobraćajnu signalizaciju u Visokom.” – rekao je viši stručni saradnik u Opštini Visoko, Emir Fejzović.