Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Radovi na vertikalnoj signalizaciji u Visokom

Programom utroška sredstava za tekuće održavanje u 2008. godini za održavanje vertikalne signalizacije (semafori i saobraćajni znakovi) u budžetu opštine Visoko planirano je 10.000,00 KM. Opštiska služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline potpisala je ugovor o nabavci i ugradnji saobraćajnih znakova sa najpovoljnijim ponuđačem «Asfaltgradnja» d.d. iz Visokog.
Radovima na postavljanju vertikalne signalizacije obuhvaćene su sljedeće ulice: Čaršijska, Tabhana, Alije Izetbegovića, Kadije Uvejsa, Donje Rosulje i Donja Mahala (kod škole Safvet-beg Bašagić) i raskršće Šehida Resula sa ulicom Čekrekčije, odnosno cijelo uže gradsko područje grada Visokog.
Radovi su u toku, a završetak ovih radova je planiran za desetak dana.
Ovim putem molimo građane da svojim ličnim primjerom pokažu visok stepen svijesti prema očuvanju komunalne infrastrukture i prijave nadležnim inspekcijskim organima one nesavjesne građane koji uništavaju vertikalnu saobraćajnu signalizaciju i općenito urbani mobilijar.
(serda.ba)