Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Da li je 800.000KM ESCROW sredstava legalno utrošeno za Podvanjski most?

Visočanima još uvijek nije najasnija namjena tzv. Podvanjskog mosta izuzev što će njegovo otvorenje biti u izbornoj godini kada će nekoliko dana pred izbore nasmiješeni lokalni i kantonalni funkcioneri lagati i obećavati biračima da će im biti bolje ukoliko glasaju za njih, jer oni eto grade mostove koji simboliziraju svašta. Drugi opet smatraju da je svrha i smisao tog mosta samo hir jednog ili dvojice samoproglašenih seoskih feudalaca koji su izgubivši osjećaj za realnost odlučili zbog nekih svojih interesa uz pomoć kantonalnih i opštinskih poslušnika napraviti most koji će njihove puteve novca skretati malo prije Visokog daleko od očiju javnosti.

Nije to ni loše, ali interesantno je pogledati da li su tokovi novca za pravljenje tog mosta legalni. Naša saznanja kažu da isti ti opštinari i kantonalci troše novac nenamjenski i protuzakonito što opet povlači za sobom odgovornost, a ona i eventualni istražni postupak jer se radi o 800.000KM, što je puno za predizborno slikanje i seosku sujetu.

Naime za most u Podvanju utrošeno je 800.000KM iz kantona dok je opština učestvovala sa cca.200.000KM. Upitno je da li 800.000KM ESCROW sredstava, a to su ona sredstva ostvarena prodajom prduzeća, mogu biti korištena u ove svrhe. Iz Opštine Visoko nam je potvrđeno da su ta sredstva utrošena u izgradnju mosta, a evo šta stoji u zvaničnom dopisu Federalnog ministarstva finansija kao odgovor na upit da li se ta sredstva mogu koristiti u ove svrhe:

-” U vezi Vašeg upita dostavljenog Federalnom ministarstvu finansija dajemo slijedeći odgovor. U članu 33.stav 2. Zakona o privatizaciji preduzeća propisano je da se novčana sredstva ostvarena prodajom preduzeća prebacuju na posebne (ESCROW) račune Budžeta Federacije BiH ili kantona, ovisno od toga da li se radi o preduzeću od federalnog ili kantonalnog značaja.

U članu 33. stav 3. navedenog Zakona, propisano je da će nadležne vlade utvrditi namjenu korištenja sredstava iz stava 2. ovog člana, s tim da se 20% ostvarenih sredstava koristi za sanaciju i osiguranje osnovog kapitala u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

U tački IV. stav 2. navedene Odluke, propisano je da će novčana sredstva ostvarena prodajom preduzeća od kantonalnog značaja, kantoni koristiti prvenstveno za izmirivanje unutrašnjeg duga kantona, a eventualni ostatak raspoloživih sredstava kantoni mogu koristiti za investicije.

S tim u vezi obavještavamo vas slijedeće:

Tačkom IV. Odluke o načinu deponovanja i korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća i banaka na teritoriji Federacije BiH utvrđeno je da će se novčana sredstva ostvarena prodajom preduzeća i banaka od federalnog značaja, u skladu sa Budžetom Federacije BiH i Zakonom o izvršenju budžeta, koristiti za izmirenje unutrašnjeg duga Federacije koji se odnosi na gotovinske isplate predviđene Zakonom o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije BiH i drugim propisima.

Nadalje, novčana sredstva ostvarena prodajom preduzeća od kantonalnog značaja koristit će se prvenstveno za izmirivanje unutrašnjeg duga kantona, a eventualni ostatak raspoloživih sredstava kantoni mogu koristiti za investicije, s tim da kanton o tome mora predhodno donijeti odgovarajući propis”.

MINISTAR

Vjekoslav Bevanda

Kada ovo znamo čitati ili imamo nekoga ko nam to zna protumačiti sasvim je jasno da su likovi sa početka teksta dobro lobirali u kantonu i Visokom donijeli “izborno-interesnih” 800.000KM, ali su pri tome i “povalili” onoga ko im je ova sredstva odobrio. Međutim sve je to politika i “oni” bar u Visokom još nikome nikada i nizašto nisu odgovarali, zašto bi i ovaj put. Most će svakako profunkcionisati prije izbora….