Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

APBPS: Artifakt iz bosanske doline piramida – Kamena ljudska stopa

Oblast istrazivanja Bosanske doline piramida obuhvata 20 kvadratnih kilometara i obuhvata kompleks od pet piramidalnih gradevina u Visokom, kamene strukture u mjestu Gornja Vratnica 4 km udaljenom od piramida i mrezu podzemnih tunela koji se protezu ispod citave doline.

Prilikom arheoloskih istrazivanja u mjestu Gornja Vratnica, na dubini od jednog metra ispod povrsine, na terasi sastavljenoj od kamenih blokova koji imaju istu teksturu kao i blokovi na Bosanskoj piramidi Mjeseca, pronaden je dosada najznacajniji artifakt koji najvjerovatnije pripada graditeljima ovih struktura.
 

Rijec je o kamenoj ljudskoj stopi dugackoj 36 cm koja jasno prikazuje anatomiju stope s pet noznih prstiju. Ovaj artifakt je izraden u kamenu pjescaru.

Nesumnjivo je da se radi o visokokvalitetnom umjetnickom djelu, a moguce je da ova stopa predstavlja i kalup za jedinicu mjere. Naime, graditelji se prilikom gradnje objekata uvijek sluze s jedinicnim mjerama za duzinu. Danas je to metar ili centimetar. U drevnom Egiptu koristen je lakat, a u Velikoj Britaniji i SAD još je u upotrebi stopa. Stoga se sa dosta sigurnoscu može zakljuciti da je pronadena kamena stopa u Bosanskoj dolini piramida sluzila i kao moguca jedinica mjere za graditelje prvih evropskih piramida u Visokom.