Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Naša Stranka na lokalnim izborima sa 22 kandidata i bez kandidata za mjesto načelnika

Danas je predata lista kandidata za lokalne izbore koju će biračima ponuditi OO Naše Stranke. Lista broji 22 kandidata, nosilac liste je Sanela Husremović dok ova stranka neće imati svog kandidata za načelnika. Evo kompletne liste:

1. Sanela Husremović

2. Damir Ðuljić Delić

3. Gospava Æurić

4. Tarik Hodžić

5. Meliha Ganić

6. Hajro Ishak

7. Violeta Knežević

8. Suad Slipčević

9. Lejla Dokso

10. Mahir Hasandić

11. Marina Jurišić

12. Asim Babić

13. Amila Smolo

14. Mirza Birno

15. Amila Omerhodžić

16. Slobodan Kokoruš

17. Berina Krpo

18. Amer Mašala

19. Arnes Biogradlija

20. Memnun Trako

21. Mirza Hebib

22. Belmin Debelac