Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Prvi puta u javnosti kompletna SDA lista kandidata za lokalne izbore

OO SDA Visoko na ovogodišnje lokalne izbore izlazi sa 27 kandidata, najviše ih je iz MZ Stari Grad četvero, zatim se na listi iz MZ Gračanica nalaze tri kandidata, dok MZ Rosulje, Centar i Buci imaju po dva kandidata. Interese Mjesnih Zajednica: T.Polje, Goduša, Podvinci, Arnautovići, Poriječani, Novo Naselje, Tušnjići, Željeznička Stanica, Liješeva, B.Mahala, Kološići, Radovlje, Moštre i Dobrinje eventualno ukoliko prođu na izborima zastupat će po jedan kandidat iz SDA. Na lista se nalazi, osam žena, dvojica efendija, četiri penzionera, dva doktora, dva magistra, troje ekonomista, četiri inžinjera, nastavnik, tri profesora, privatnik, žurnalista, diplomirani bibliotekar, matičar i vanredni student.

Ranije smo obzanili da je kandidat za načelnika Munib Alibegović. Nosilac liste je Nijaz Šahinović, a ostatak poimenično izgleda ovako:

2. Senad Karavdić

3. Amra Babić

4. Mehmed Smajlović

5. Ferid Provalić

6. Azra Kadić

7. Hasan Prelić

8. Mehmed Zukić

9. Irma Jusufbegović

10. Dženan Bečar

11. Šukrija Muhamedagić

12. Zuhreta Alijagić

13. Mirza Ganić

14. Emir Uzunalić

15. Amra Hrnjić

16. Sabahudin Čehajić

17. Rašid Smajlović

18. Dženeta Kunić

19. Eldin Ohran

20. Adem Hindija

21. Senija Zukić

22. Hasib Mušinbegović

23. Amir Ibrišević

24. Dinka Omanović

25. Mustafa Limo

26. Vahid Ramić

27. Naida Salihspahić

Iz razloga što su trenutno najjača politička partija u Visokom prvo smo obzanili SDA listu kandidata, sad je fino pogledajte, proanalizirajte, isključite vjerske i nacionalne osjećaje i kada budete glasali glasajte samo za one od kojih imate ili možete imati interesa.