Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Krajem jula još jedna javna rasprava u Visokom

U Visokom će biti organizovana još jedna javna rasprava i to o Nacrtu zakona o organizaciji organa uprave u ZDK-u i Nacrtu zakona o pravobranilaštvu.
Naime, zaključcima Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-02-18699/08 i 01-02-18700/08 od 29.05.2008. godine, Nacrt Zakona o organizaciji organa uprave u Zeničko-dobojskom kantonu i Nacrt Zakona o pravobranilaštvu upućeni su u javnu raspravu u opštine Ze-do kantona. Ministarstvo za pravosuđe i upravu Ze-do kantona je utvrdilo Plan javne rasprave o navedenim nacrtima po opštinama.
Istim je utvrđeno da će se javna rasprava o gore navedenim nacrtima za opštinu Visoko održati u utorak, 22. jula 2008. godine u velikoj sali Opštine Visoko, sa početkom u 9,00 sati.
Ovim putem napominjemo da tekstove nacrta možete dobiti na uvid u Službi za poslove Opštinskog vijeća i Opštinskog načelnika ili na web site-u www.zdk.ba