Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nova sanitarna deponija vjerovatno na području općine Visoko

Lokacija Margita u Bulčićima čini se kao najpovoljnija lokacija za smještanje sanitarne deponije za otpad sa sedam okolnih općina. Na jučerašnjem sastanku u Visokom predstavnici općina potpisnica protokola o rješavanju problema odlagnja otpada u okviru SERDA-e, izjasnili su se da na području njihovih općina nema uslova za lociranje nove sanitarne deponije, što zbog  geografske lokacije, udaljenosti ili gustine naseljenosti.

 

Iako će se razmatrati i lokacija sanitarne deponije u Varešu, najprihvatljivijim rješenjem čini se prijedlog predstavnika općine Visoko, lokacija Margita u Bulčićima, što su potvrdili i predstavnici Sarajevske regionalne razvojne agencije.

„ Područje općine Visoko čini se i geografski najpovoljnijim. Ova će deponija na općini na kojoj se otvori zaposliti oko 50 osoba, riješit će pitanje infrastrukture na sanitarnoj deponiji, uklonit će divlje deponije, a  na ekonomskoj osnovi sredstva će se ulagati i u druge ekološke projekte što mislim da je dovoljan razlog da se stanovnici koji žive na predloženim lokacijama ne trebaju bojati ovog projekta. Sve će biti rađeno po najčišćim ekološkim standardima uz stalan nadzor i kvalitetnu studiju što je dodatna garancija“. – izjavio je Siniša Obradović menadžer sektora za upravljanje projektima pri SERDA-i.

 

Na posljednjoj sjednici OV Visoko predstavnici komisije za estetsko uređenje i zaštitu životne okoline, zatražili su od SERDA-e da se o mogućim lokacijama izjasne i predstavnici drugih općina, te da ukoliko bude odabrana lokacije u Visokom, uz nju se riješi i problem organskog otpada s područja općine Visoko. Također se od načelnika općine Visoko i nadležnih općinskih službi traži dostavljanje materijala s dokazima o opravdanosti smještaja regionalne sanitarne deponije s ekonomskim, ekološkim i razvojnim aspektima, koji će obuhvatiti prijedlog više lokacija za smještaj iste na području općine Visoko.

 

Ocjenjujući pasivnom zainteresovanost predstavnika ostalih općina za lokaciju Regionalne sanitarne deponije, predsjednica Komisije za estetsko uređenje i zaštitu čovjekove okoline pri vijeću Visokog, Amra Babić je izjavila

„Općina Visoko treba dostaviti još tri potencijalne lokacije za sanitarnu deponiju, a da se ostale općine pismenim putem izjasne o svojim stavovima, odnosno da potvrde kako nemaju uslova na svojim općinama odabrati lokaciju za sanitarnu deponiju. Naše su naredne aktivnosti davanje saglasnosti na projektni zadatak  na sljedećoj sjednici općinskog vijeća , te izrada studije izvodljivosti s čim će opet i vijećnici biti upoznati“.

 

Ukoliko se steknu uslovi i da regionalna sanitarna deponija bude na području općine Visoko stanovnici će biti putem seminara i prezentacija biti upoznati sa prednostima  ove deponije koja bi trebala riješiti pitanje odvoza otpada za oko 135 000 stanovnika sedam općina.