Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Oprezno s loženjem vatre

Na pragu smo ljetne sezone, te procjenjujemo, a na osnovu stanja u prethodnim godinama kada temperature vazduha dostižu i do 40° C, što izaziva ubrzano sušenje trave i visokog rastinja, na mogućnost izbijanja šumskih požara.

Koristimo priliku da putem lokalnih medija upozorimo građane da povećaju oprez i da svojim aktivnostima maksimalno vode računa na mogućnost nenamjernog ili namjernog izazivanja požara, što ima za posljedicu ugrožavanje ljudi, prirodnih resursa i materijalnih dobara.

Skrećemo pažnju građanima i izletnicima da su po Zakonu o šumama predviđene kazne ako lože vatru u šumama i na šumskom, kao i drugom zemljištu udaljenom od šume 150 metara.

U narednom periodu bit će pojačan rad inspekcijskih organa na sprovođenju mjera zaštite od požara.

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE