Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Vijesti iz sjedišta Ze-do kantona

Iz programa podsticaja razvoja privrede, Ministarstvo za privredu odobrilo je sredstva za još dva privredna subjekta iz ZDK. Firmi “Æutuk” Žepče odobreno je 10.000 KM na ime podsticaja uvođenja i certifikacije sistema upravljanja kvalitetom po ISO 9001:2000 standardu. Pekarskoj radnji “Husić” Visoko odobren je regres u iznosu 6.160 KM na ime subvencije investicije kod obrta iz prerađivačke djelatnosti. (Zeda)
—————-
Vlada ZDK pokrenula je novi program kojim želi podržati inovatorski rad, ali i podstaći inovatore sa ovog područja da zaštite izume patentom.
Istovremeno su odobrena i prva sredstva iz novog programa. Dragi Æosiću, inovatoru iz Usore, odobrena je novčana podrška u iznosu 5.000 KM na ime sufinansiranja troškova provođenja postupka ispitivanja patenta «Hidrogen Ekoterm» – novog ekološkog goriva koje bi značajno trebalo smanjiti potrošnju fosilnih goriva u industrijskim procesima. (Zeda)
—————-
Vlada ZDK saglasila se sa prijedlogom Upravnog odbora Univerziteta u Zenici da prof.dr. Dušan Vukojević ostane na mjestu rektora Mašinskog fakulteta, a prof.dr. Refik Æatić rektor Pedagoškog fakulteta u Zenici i u narednom dvogodišnjem mandatu. Vukojević i Æatić izabrani su putem konkursa. Također, data je saglasnost da prof.dr. Darko Petković u naredne dvije godine ostane na mjestu prorektora za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju, da na mjesto prorektora za finansije i razvoj bude izabran prof.dr. Ahmet Hadžipašić, a da se, umjesto dosadašnjeg prorektora prof.dr. Željka Škuljevića, na mjesto prorektora za nastavu i studentska pitanja imenuje prof.dr. Safet Brdarević. (Zeda)
—————-
Planom upisa studenata na prvu godinu studija na Univerzitetu u Zenici, sa kojim se saglasila Vlada ZDK, planirano je da se u narednoj akademskoj godini, na sedam fakulteta, upiše 1380 studenata, od kojih 740 redovnih, 435 redovnih samofinansirajućih i 205 vanrednih studenata.
Na četiri odsjeka Fakulteta za metalurgiju i materijale planiran je upis 120 redovnih studenata, na Mašinskom fakultetu, na četiri studijska odsjeka, 200 redovnih studenata, na Pedagoškom fakultetu, na šest odsjeka, planiran je upis 170 redovnih, 110 redovnih samofinansirajućih i 60 vanrednih studenata, na dvadeset odsjeka Ekonomskog fakulteta odobren je upis po 100 redovnih i samofinansirajućih, te 50 vanrednih studenata, a na Pravnom fakultetu zeničkog univerziteta odobren je upis 120 redovnih, koliko i redovnih samofinansirajućih studenata. Na Zdravstvenom fakultetu predviđeno je 25 redovnih, 20 redovnih samofinasirajućih i 50 vanrednih studenata, dok je na Islamskom pedagoškom fakultetu, na tri odsjeka, planiran upis po 45 redovnih, redovnih samofinansirajućih i vanrednih studenata.
Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK Zdenka Merdžan složila se da je plan upisa studenata donesen prilično kasno, pojasnivši da je do kašnjenja došlo zbog čekanja saglasnosti OSCE-a za početak upisa studenata na Odsjek za predškolski odgoj, novi odsjek Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici. Ministrica Merdžan potvrdila je da će uskoro biti donesena i odluka o visini upisnine i školarine na sedam fakulteta Univerziteta u Zenici, te da će vjerovatno biti prihvaćen prijedlog menadžmenta da cijene upisnine i školarine budu u prošlogodišnjem iznosu. (Zeda)
—————-