Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Kolegij direktora Instituta za nestale BiH boravio u Visokom

U radnoj posjeti JKP “Gradska groblja” Visoko boravila je delegacija Kolegija direktora Instituta za nestale BiH na čelu sa predsjednikom Milanom Bogadanićem. Oni su se susreli sa direktorom “Gradskih grobalja” Asmirom Hodžićem, te sa njim razgovarali o dvije aktuelne teme. Jedna od njih je bila priprema i evetualni problemi oko zajedničke dženaze 271 identifikovane žrtve iz Srebrenice, a druga reekshumacija NN tijela na groblju u Visokom. Upravo tom ekhumacijom, odnosno uzimanjem koštanih uzoraka i njihovim slanjem u labaratoriju Međunarodne komisije na DNK analizu mogao bi se riješiti određen broj nestalih lica sa lista prijavljenih nestalih osoba iz Bosne i Hercegovine.
“Mogu da kažem da smo do sada imali izvrsnu saradnju sa preduzećem iz Visokog, te izrazim zahvalnost gosp. Hodžiću na svesrdnoj pomoći koju nam i dalje pruža u rješavanju i otkrivanju sudbina nestalih lica. Ovom posjetom utvrdili smo i pravce za daljnje zajedničko djelovanje.” – rekao je Milan Bogdanić.
Kolegij direktora Instituta za nestale BiH radi tek pola godine, te treba istaći da su uslovi u kojima radi ne baš tako povoljni. Prema riječima Bogadnića, ključni problemi su nedostatak ljudi i finansijska strana, ali se nada će da obećana pomoć Vijeća ministara BiH u mnogome poboljšati njihov rad.
“Ono što je za nas jedan od prioritetnih zadataka je uspostava Centralne evidencije nestalih lica u BiH, čijom bi se verifikacijom u budućnosti izbjegla bilo kakva politizacija ovog problema.” – dodao je Bogdanić.