Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Smeće iz Visokog ide u Mošćanicu: Svaki dan 20 tona za 500 KM

Potpisivanjem Ugovora o korištenju usluga Regionalne sanitarne deponije Mošćanica kod Zenice, svakodnevno će se iz Visokog kamionom JKP „Visočica“, odvoziti po 20 tona otpada – potvrdili su danas novinarima načelnik općine Visoko Munib Alibegović i direktor JP RD Mošćanica Emir Zukić.

„ Radi se o deponiji za bezopasni otpad. Ova kategorija podrazumijeva komunalni i sličan otpad. Uspostavljenim sistemom će biti onemogućeno zloupotreba i neovlašteno odlaganje“ – izjavio je Zukić za Radio Q i dodao  da bi se odvajanje otpada odnosno onih dijelova koji ne pripadaju ovoj aktegoriji trebalo uraditi već prilikom prvog prikupljanja otpada.

 

Općina će Visoko preko operatera JKP Visočica Visoko, za početak dnevno odvoziti po 20 tona otpada, što neće pokriti niti polovinu otpada koji se „proizvodi“ na području općine Visoko, jer  veći dio općine nije pokriven odvozom.

I dalje će se dio otpada odvoziti na deponiju Očazi, dok se intenzivno radi i na lociranju neke nove regionalne deponije po SERDA-inim projektom.

Problem i dalje ostaje odlaganje organskog otpada u čijem će rješavanju pomoći i resorno ministrastvu u Zenici, te se uskoro očekuje rješavanje i ovog problema.

 

„Jedan od ključnih problema će biti naplaćivanje usluga od korisnika, prije svega privrednih subjekata, jer bez plaćanja neće se moći ni odvoziti smeće. Ovo je jedan novi projekta koji će izazvati i blagi porast cijena usloga prema JKP „Visočici“, ali je novitet kvaliteno deponovanje otpada i rješavanje ovog ključnog problema“ – izjavio je za Radio Q Alibegović.

 

Načelnik općine viosko Munib Alibegović je iskoristio priliku te se zahvalio načelniku općine Zenica, Huseinu Smajloviću koji je zahtijevao da cijena odvoza otpada iz Visokog  bude identična zeničkim cijenama, što je dosta povoljno za naše javno preduzeće.

Pored Visokog otpad će se na ovu deponiju odvoziti i iz  Busovače, Travnika, Žepča, Zavidovića, Novog Travnika, Viteza i  Zenice , a  kako saznajemo zainteresovano je i komunalno preduzeće iz Livna. 

 

Alibegović je najavio i skoro potpisivanje ugovora između Općine Visoko i JKP „Visočica“ Visoko oko preuzimanja obaveza oko odvoza smeća na Regionalnu sanitarnu deponiju „MOšćanica“ u Zenici.