Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Promjena naziva tri ulice u MZ Stari grad

Na jučer održanoj 39. sjednici OV Visoko, vijećnici su usvojili i Nacrt Odluke o promjeni naziva ulica na području opštine Visoko, a u pitanju su tri ulice sa područja MZ Stari grad. Prema Nacrtu odluke predloženo je mijenjaje naziva tri ulice i to ulice Novobrdska u ulicu Šahinović Nijaza-Nizeta, ulice II u ulicu Šabanović Avde, te ulice V u ulicu Hrustanović Bećira. Usvojena je i odluka da se o ovoj temi otvori Javna rasprava u trajanju od 15 dana, kako bi se eventualno ovaj Nacrt usvojio do 4. jula, Dana MZ Stari grad.