Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Izvještaj PS Visoko za prošlu godinu

U toku 2007. godine na području koje pokriva PS Visoko izvršeno je ukupno 221 krivično djelo, a nadležnim tužilaštvima je podneseno 217 izvještaja o izvršenom krivičnom djelu. Od ukupnog broja izvršenih krivičnih djela, njih 34 je izvršeno po poznatom izvršiocu, dok je 187 krivičnih djela izvršeno po nepoznatom izvršiocu, a naknadno je rasvijetljeno njih 79. Ukupan procenat otkrivensoti iznosi 51,11 posto. Po strukturi krivičnih djela, najviše je bilo KD protiv imovine, 168, od čega su 103 teške krađe.
PS Visoko se posebno angažovala u brobi protiv organizovanog kriminala, samostalno i u saradnji sa MUP-om ZDK u svim oblastima bezbjednosti građana i imovine. Potrebno je naglasiti da je u toku prošle godine bezbjednosnu situaciju opterećavala činjenica da je sa područja opštine Visoko ukradeno 35 putničkih vozila, od kojih je njih 26 u saradnji sa službenicima MUP-ova drugih kantona, kao i samim vlasnicima i pronađeno. Službenici PS Visoko su radeći po problematici zloupotrebe opojnih droga oduzeli određenu količinu biljne materije za koju je vještačenjem dokazano da se radi o opojnoj drogi marihuani, te obilaskom terena na dvije lokacije pronašli zasađene 54 stabljike indijske konoplje. Tokom prošle godine evidentirana su ukupno 172 slučaja narušavanja javnog reda i mira, od čega su u 101 slučaju to bile tuče. Od navedenih narušavanja JRM njih 15 se dogodilo u objektima, 116 na ulici i drugim otvorenim prostorima. Posljedice ovih prekršaja je 56 povrijeđenih lica. Ukupan broj počinilaca koja su učestvovala u navedenim narušavanjima JRM je 262.
Službenici PS Visoko su u prošloj godini kontrolisali ukupno 10 782 vozila i 2616 lica u vozilima. Podneseno je 196 zahtjeva za pokretanje prekšajnog postupka i izdato 3000 prekršajnih naloga. 140 vozača je registrovano da su upravljali pmv pod uticajem alkohola, 63 bez položenog vozačkog ispita i 43 bez važeće registracije vozila. U toku 2007. godine desile su se 472 saobraćajne nezgode, a najčešći uzrok su neprilagođenost brzine uslovima i stanju puta, njih 43. Posljedice ovih nezgoda su osim materijalne štete i 112 lica koja su zadobila lakše tjelesne povrede, 16 lica su zadobila teže tjelesne povrede, dok su tri lica smrtno stradala.