Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Otvorena Regionalna deponija Mošćanica kod Zenice: Deponija za narednih 30 godina

 

Uz prisustvo većeg broja građana i gostiju danas je na svečan način puštena u rad Regionalna sanitarna deponija Mošćanica kod Zenice. U ovaj projekat za upravljanje čvrstim otpadom, u koji će biti uključeno osam općina iz dva kantona u centralnom dijelu Bosne, uloženo je oko osam miliona dolara, od čega je Svjetska banka osigurala sedam miliona dolara, a jedan milion Vlada Federacije BiH. Deponija je projektovana za rad u narednih 30 godina, a pružati će usluge za regiju sa oko 400 hiljada stanovnika.


 
”Počelo je kada je Vlada FHiH odlučila da učestvuje u finansiranju kreditnim sredstvima odobrenim Bosni i Hercegovini od strane Agencije za međunarodni razvoj IDA. Vlada FBiH preuzela obavezu da projekat sufinansira sa 20 posto, pa je tako i Vlada FBiH sufinansijer projekta. Općine je izvršila pripreme i omogućila JP ‘RD Mošćanica’ da dobije kredit i realizuje projekat, koji je pripremljen u Njemačkoj. Zaduženo je sedam miliona američkih dolara, što je sa vladinim sredstvima 8,4 miliona dolara, za realizaciju prve faze. Do sada je u objekat utrošeno pet miliona i 37.000 dolara, od toga se na sredstva IDA kredita odnosi 4,19 miliona dolara, a na sredstva Vlade FbiH 847.000 dolara. Ostatak od 3,36 miliona dolara su namijenjeni za izgradnju novih odlagališnih kaseta i opremanje reciklažnog dvorišta”, rekao je u uvodnom obraćanju Emir Zukić, direktor JP Regionaln deponija Mošćanica.

Deponija smještena na nekadašnjem odlagalištu jalovine Površinskog kopa Mošćanica Zenica i zajedno sa zelenim pojasom, deponija zauzima površinu oko 26 hektara. Ulazno izlazna zona sa administrativnim objektom, dvije teretne vage, softver, video-nadzor, reciklažno dvorište, cesta, dvije kasete, drenažni sistem, obodni kanali,  za odlaganje nalazi se na površini od 19.000 kvadratnih metara. Na izgradnji objekta bilo je angažirano desetak firmi izvođača radova i preko 20 konsultantskih firmi.

Među gostima na svečanom otvaranju bio je Nevenko Herceg, ministar za okoliš Vlade FBIHkoji je istakao da je ovo iznimno važan projekat ne samo za Zenicu, nego za cjelokupnu regiju.

”Projekat je ove godine dobio nagradu Svjetske banke i ta nagrada je jedna od tri koje su dodijeljene u svijetu. Nadam se da ćemo uskoro otpočeti nove faze projekta, jer naš cilj nije samo izgraditi deponije, nego napraviti centre za gospodarenjem i zbrinjavanje otpada, kako bi se iz otpada dobila nova vrijednost i energija. To je naš koncept. Mi zajedno sa općinskom vlašću implementiramo još jedan važan projekat, a to je saniranje deponije Siđe u Zenici. Ministarstvo  (FMOIT) i Općina Zenica riješiti će i taj projekat, i tada će slika Zenice i regije definitivno biti puno bolja”, istakao je Herceg.

Pozdravljajući domaćine Marko Mantovaneli, šef ureda Svjetske banke u BIH, koja je podržala projekat kako bi vlastima pomogla da se suoče sa problemom zbrinjavanja od dva do tri miliona tona otpada koliko godišnje nastaje u BiH, istakao je da nekontrolirano osnivanje deponija dovelo je do zagađenja cijele regije i predstavljalo je veliku prijetnju za potpuno uništenje okolišta. ”U sklopu prve faze Svjetska banka će podržati izgradnju sedam ovakvih deponija u BiH, a do sada je u BiH uz našu pomoć zatvoreno preko 140 divljih odlagališta smeća. Rješavanje ovih problema vezanih za okoliš, ovaj projekat omogućuje BiH da dostigne standarde neophodne za priključenje Evropskoj uniji, a sa ekonomske strane omogućuje jačanje ekološkog turizma. Zbog uspjeha prve faze, razmatramo mogućnost da podržimo drugu fazu i odobravanje novih 35 miliona dolara koji bi omogućio ralizaciju ovog projekta u cijeloj BiH. Time bismo u projekat uključili još šest deponija, uz postojećih sedam, koliko je obuhvaćeno prvom fazom”, rekao je marko Mantovaneli.

    

 Uz odobravanje iznesenih činjenica Husejin Smajlović, načelnik Općine Zenica, zahvalio se  građanima jere su shvatili da ovakvi projekti trebaju da razbiju strah kod građana i institucija u drugim gradovima od ovakvih deponija i projekata.

”Najznačajnije je da otvaramo procese koji se moraju završiti, u pogledu poštivanja strogih evropskih normi, i drago nam je da smo prvi u BiH u oblasti upravljanja otpadom. Ako je naš primjer podsticaj za druge u BiH, biti će nam veoma drago”, kazao je Smajlović najavljujući dolazak prvog kamiona  koji je na deponiju dovezao gradski otpad iz Zenice. (Zeda)