Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Geološka sondažna bušenja u Vratnici

Prema predviđenom planu aktivnosti geoloških sondažnih bušenja u Bosanskoj dolini piramida u ovoj sezoni završena su jezgrovanja na lokaciji Gornja Vratnica. Pri tome je izbušeno šest buŠotina na uzvišenjima Dolovi i Toprakalija.

 

Preliminarni rezultati potvrđuju postojanje popločanih terasa-kaldrma u više nivoa na Dolovima.

 

Najveće iznenađenje se desilo na uzvišenju Toprakalija na kojemu su odranije pronađene megalitne kamene terase na vanjskoj strani. Naime, bušeći sa vrha ove strukture na dubini od 54-56 metara pronađen je sloj sitnozrnog konglomerata – betona i to između slojeva lapora. Ovaj beton se našao u kombinaciji sa šljunkom i vodom. Ovo indicira na mogućnost postojanja temelja ove strukture, a možda i podzemne prostorije s obzirom na rastresitost materijala u naredna dva metra.

 

Dva su geologa uključena u proces analize jezgra. Uzorci će biti laboratorijski obrađeni, a izvještaj pripremljen za Prvu međunarodnu naučnu konferenciju o Bosanskoj dolini piramida koja će se održati od 25-30. avgusta 2008. godine.