Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Asmir Hodžić: Zašto nema izvještaja o radu JP “Aerodrom” Visoko – Ko se u Visokom krije iza nespojivih funkcija

Održavanje prostora Gradskih groblja već godinama  je tema o kojoj se vode polemike između menadžmeta JKP „Gradska groblja“ i predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti općine Visoko.

Na prijedlog vijećnice Jasmine Zubić građani općine Visoko uskoro bi mogli biti  oslobođeni dosadašnjeg plaćanja  naknade za održavanje gradskih groblja koja iznosi 11 KM godišnje.


 Komentar na ovo i druga aktuelna pitanja iz domena ovog preduzeća za Radio Q dao je direktor JKP Gradska groblja Asmir Hodžić.

 

 

„S obzirom da  općinske službe nikada nisu prihvatile naše programe koje smo dužni po odlukama o osnivanju dostaviti. Mi svake kalendarske godine donesemo program finansijskih radova  kako na gradskim zelenim površinama tako i na  proširenju gradskog groblja. Moram istaći da nikada zajednički, nakon dostavljanja naših planova, nismo sjeli i vidjeli kako to realizovati. Možda su i naši planovi  preambiciozni s visokom finansijskom konstrukcijom koju općina ne može realizovati. Smtram da uvijek može ono što je realno i da se tu nađe rješenje. Međutim, to se nikada nije desilo. Na prijedlog nama nepoznatih osoba, zaposlenika u općini, samo nam se serviraju određeni programi među kojima je i program za održavanje groblja u iznosu od 20 000 KM za 2008.g. Prema izvještaju koji sam vam prezentirao vidjeli ste da je sama  amortizacija objekata kojima gazduje JKP „Gradska groblja“ Visoko, a koji su u javnoj funkciji godišnje košta 47 000 KM. Svjedoci ste i činjenice da se posljednjih godina puno krade iz grobnica na našim grobljima, pa smo  bili prisiljeni angažovati i zaštitarsku kuću. To košta oko 28 000 KM godišnje što mora obezbijediti ovo preduzeće. Prema našem planu i programu, da bi groblje funkcionisalo kako treba cifra je od 200.000 do 270 000 KM. Eh, sada se postavljaju pitanja iz čega će se finansirati taj rad groblja?  U skladu sa Odlukom o pogrebnoj djelatnosti, a što je potvrđeno i na sastanku sa načelnikom općine Munibom Alibegovićem prije godinu i pol dana, i tamo stoji da  mi možemo prema našem cjenovniku, naknadu tražiti i od srodnika ukopanih na gradskom groblju u Visokom i to za održavanje ukupne javne površine gradskih groblja. Mi smo tako i postupili te smo srodnicima slali obavjest o obavezi godišnje nadoknade od 11 KM, za održavanje prostora gradskih groblja. Morate znati da nas dosta koštaju poštanski troškovi u odnosu an naplatu, ali ipak je veći dio faktura i naplaćen.

Mi smo nekoliko puta slali pisma društvenom pravobraniocu, ministarstvu finansija, Vladi FBiH, da nam daju informaciju za šta se ta sredstva iz komunalne naknade mogu koristiti. Neshvatljivo je to da neko samovoljno u općini neće da prihvati naš program jer mi nismo  izmišljali  te količine, površine i normative. Sve je regulisano pravnim aktima s više nivoa vlasti. Naša je obaveza vršiti potraživanja što od privrednih subjekata što od građana, pa su time ta potraživanja narasla i na  nekoliko miliona KM. Onda će se desiti da ćemo od vijeća tražiti da nam se ti dugovi otpišu! S druge strane imamo nagomilane dugove javnim preduzećima ne samo za održavanje groblja i čistoće, već i drugih segmenata”.

 

Kako će se riješiti pitanje te vrste dugovanja?

 

“Ovo što se prezentira općinskom vijeću nije u redu. Mislim da ljudi u izvršnoj vlasti zloupotrebljavaju svoja ovlaštenja, jer na osnovu toga imamo i nekoliko sličnih mišljenja iz ministrstva finansija FBIH jer se smatra Zakonom  o javnim prihodima da i općinska odluka, odnosno odluka o komunalnoj nadoknadi  za uređenje građevinskog zemljišta smatra javnim prihodom te da to nema niko pravo otpisivati.

Mi smo se nekoliko puta pismeno obraćali općinskom načelniku i pravobraniteljici, s možda malo drskim tonom, u kojima smo ih upozoravali na ovo, ali od njih nismo dobili nikakav odgovor. Ukoliko se ne odgovori na naš posljednji upit bit ćemo prisiljeni podnijeti krivičnu prijavu protiv određenih lica u općini Visoko za svjesno otpisivanje dugova odnosno njihovoj zastari , jer ovo je sramotno. Činjenica je da mi otpisujemo dugove tamo nekim firmama  koje su nekada značile puno ovoj sredini te su kao takve punile budžete općine i SIZ-a, međutim one danas ne rade. Sramota je da se njima dugovi otpisuju radi smanjenja kapitala što će sutra neko iskoristiti za jeftinu kupovinu nekadašnjih uspješnih preduzeća. Građani općine Visoko od toga nemaju nikakve koristi”

 

 Izvještaj o radu i poslovanju JKP „Gradska groblja“ Visoko nije bio dostupan novinarima na posljednjoj sjednici OV. Šta je razlog za to?

 

“Ja sama vama sve prezentirao i ništa nije sakrivene. Mi smo jedino preduzeće koje je podnijelo uz izvještaj i mišljenje revizora, te plan rada u naredne tri godine. Prema Zakonu o javnim preduzećima mi ovaj izvještaj nismo trebali dati ni vijećnicima na uvid, jer Skupštinu javnog preduzeća čini načelnik općine  i samo smo njemu dužni podnijeti izvještaj”.

 

 

Vijećnici nisu razmatrali izvještaj o radu JP„Aerodrom“ Visoko, jer nije bio ni priložen. Kako to komentarišete?

 

 

“Nije u pitanju samo JP „Aerodrom“ tu je i Sebilj kojem smo ustupili javno obavljanje javne funkcije nad društvenim dobrom. Mislim da su i oni dužni da podnesu izvještaj. Moramo svi biti u ravnopravnom položaju i svi jednako poštovati zakone i propise ove države, a  posebno zaključke i odluke koje donese općinsko vijeće. U jednoj od narednih godina desit će se i kontrola rada općine kao budžetskog korisnika, gdje će se vidjeti poštivanje propisa i normativnih akata i zakona, te vjerujem da će se tada uočiti neke njihove nepravilnosti u radu.

Mislim da nema ništa sakriveno. I JKP „Aerodrom“ Visoko nema šta da krije. Jedino ako se ne kriju kakve nezakonite radnje…

 

“JKP „Gradska groblja“ i Visočica su jedina dva javna preduzeća kojima općinsko vijeće određuje cjenovnik usluga. Mi ne bježimo od ovih cjena, ali se pitamo zašto onda drugim također javnim preduzećima kao što su „Dom zdravlja sa poliklinikom“ i „Veterinarska stanica“ cijene ne određuje ovo zakonodavno tijelo, već kanton i zavod javnog zdravstva. Ovo što se nama plasira su pogrešne informacije jer u normativnim aktima i njihov je osnivač općina. Tu su  i dvorana, parking prostori, pijačevina, obdanište itd… Ovdje koristi imaju samo pojedinci i niko nema prava da se ovome suprotstavlja”.

 

Šta je s parking prostorima u užem jezgru Visokog? Zašto još nema uređenih prostora i ko je za to odgovoran?

 

“Još u prošlom sazivu vijeća mi smo   ponudili prijedloge nerazjašnjenih javnih funkcija. Tu su između ostalih horizontalna i vertikalna signalizacija, održavanje javne rasvjete, sportskih terena, strvoderska služba, parking prostori i dr. Međutim općinsko vijeće nikada još niije donijelo konačnu odluku niti se očitovalo o tome, tako da još nema odgovornog preduzeća. Mi smo ove godine izdvojili dio sredstava za izradu elaborat za parking prostore u Visokom. Mislim da bi za tri mjeseca elaborat mogao biti završen, bit će ponuđen vijećnicima na usvajanje pa neka oni odluče kome će ga dati na održavanje i vođenje. Nije prioritet da bude nama dat na održavanje, već da općina ima konkretan način ubiranja prihoda koji se mogu ulagati dalje u projekte od javnog značaja”.

 

Kompleks Luka veliki je turistički projekat  koji bi nam mogao donijeti značajnu dobit, ali i ispuniti želje većine da konačno imamo bazene i jedan ovakav moderan sportsko – rekreacioni centar. Možemo li u ovoj godini očekivati radove u Luci?

 

“Općinski načelnik Munib Alibegović je imao želju i htijenje da se počne s radovima, međutim nefunkcionisanje određenih službi unutar općine je dovelo i do neizgradnje tog kampa koji bi se radio za potrebe Fondacije AP „Bosanska piramida Sunca“, a  sadržavao bi i ljetni šatorski kamp, parking i dr. Razgovarao sam s njim prije nekoliko dana i zatražio sam od njega da ubrza ove aktivnosti kod odgovornih ljudi kako bi se razriješio taj idejni projekat. Mi smo i u našem planu poslovanja, „Gradskih grobalja“ predvijedjeli izgradnju ovog centra s početkom u ovoj godini, predvidjeli smo i finansijska sredstva s viših nivoa vlasti na koje računamo. Već krajem ove godine BiH će prići fondovima EU, i to je šansa koju moramo iskoristiti, aplicirati projekte, jer tu se radi o nepovratnim sredstvima”.

 

Pojam „nespojivosti funkcija“ često se spominje posebno pred ovogodišnje lokalne izbore. Prema Zakonu o sukobu interesa među direktorima javnih preduzeća, članova upravnih odbora, vijećnika i načelnika ne smjelo biti srodstva. Međutim, čini se da se ovaj zakon kod nas već godinama krši, možete li to prokomentarisati?

 

“Tim bi se pitanjem trebala pozabaviti izborna komisija Visoko, i zaista im zamjeram što oni ne ukažu na tu nespojivost funkcija. Veliki je broj osoba u Visokom koje su u nespojivosti sa javnim funkcijama. Nažalost ljudi nisu korektni i pošteni da se odreknu tih svojih funkcija, tamo gdje je nespojivost funkcija. Pogotovu sa članom 12. Zakona o javnim preduzećima i Izbornim zakonom BiH”.

 

Koćete li obnoviti vašu kandidaturu za mjesto načelnika općine Visoko ispred SBiH na ovogodišnjim izborima?

 

“Još ništa nije sigurno, nije još vrijeme za potvrđivanje ili negioranje takvih informacija, ne znam još”.

 

Na čemu će se zasnivati vaša predizborna kampanja?

 

“Na zdravstvu”.