Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Izbori u nedjelju, 5.oktobra

Lokalni izbori u BiH, bit će održani 05.oktobra – potvrđeno je na jučerašnjoj press konferenciji predstavnika Centralne izborne komisije BiH održanoj jučer u Sarajevu.

Registrovani glasači u BIH njih 2 980 211, imat će priliku birati svoje predstavnike u općinskim vijećima(FBiH), skupštinama općina(RS), Skupštinu Brčko distrikta, Gradsko vijeće Grada Mostara, Skupštinu Grada Banja Luka i gradonačelnika tog grada. 

Ovim spiskom  nisu obuhvaćeni građani naše zemlje koji žive van granica, odnosno oni koji u inostranstvu imaju registrovan boravak.

 

Od jučer su tako počeli već da teku rokovi za podnošenje prijava za ovjere političkih stranaka, nezavisnih kandidata, udruženja i grupe građana koji će primati zaključno sa 23. majem do 17 sati.

 

Novitet na ovogodišnjim izborima  je izborpredstavnika nacionalnih manjina u općinskim vijećima i skupštinama općina,

Međutim, još uvijek 40-ak općina i opština CIK-u BiH nije dostavilo podatke o aktivnostima na izmjeni statuta u koje su, u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH, dužni pripadnicima nacionalnim manjina osigurati minimalno jedno, odnosno dva mandata vijećnika i odbornika u ovisnosti o njihovoj brojnosti na toj jedinici lokalne uprave/samouprave po popisu iz 1991.

Za ovogodišnje lokalne izbore biće utrošeno oko 11 miliona KM, od čega će se iz budžeta državnih institucija osigurati oko četiri miliona za aktivnosti koje provodi CIKBiH, a sedam miliona iz budžeta općina i gradova za materijalne troškove i naknade biračkih odbora, te općinskih izbornih komisija.

 

Biračima iz Srebrenice će  biti dozvoljeno da se opredijele da li će glasati za lokalne organe u mjestima gdje sada žive ili u Srebrenici. Istakao je kako postoji nekoliko lokacija na kojim su skoncentrisani Srebreničani i da će se na njima obratiti pozornost, a to su: Vogošća, Ilijaš, Tuzla, Lukavac, Banovići i Bratunac.