Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Piramidasunca.ba: Dr. Muhamed Pašić o piramidama u Visokom

Redovni profesor Univerziteta u Zenici dr. Muhamed Pašić je nakon trogodišnjih laboratorijskih ispitivanja niza uzoraka sa Bosanske piramide Mjeseca i Bosanske piramide Sunca došao do zaključka da je riječ o kamenim blokovima i pločama koje su obrađivane i slagane ljudskom rukom. Profesor Pašić ima višedecenijsko iskustvo u ispitivanju hiljada uzoraka različitih nemetalnih materijala radeći na Metalurškom fakultetu u Zenici i Institutu „Kemal Kapetanović“ u Zenici. 

Naučni izvještaj profesor Pašić će podnijeti na Prvoj međunarodnoj naučnoj konferenciji o Bosanskoj dolini piramida koja će biti održana od 25-30. avgusta 2008. godine u Sarajevu pod predsjedanjem arheologa dr. Nabila Swelima iz Egipta.

U abstraktu za ovu Konferenciju profesor Pašić ističe da „ploče u položaju otkrivenih mozaika popločanih površina na platou i podnožju brda Plješevica“ (Bosanske piramide Mjeseca) ne pokazuju zakonitost prirodnih slojevitih kamenih ploča pješčara, već da su „mozaici nastali slaganjem oblikovanih ploča“.

„Šljunkovite dvoslojne konglomeratne kamene ploče Visočice“ (Bosanske piramide Sunca) profesor Pašić poredi s prirodnim megalitnim blokovima na lokalitetu Gradina – Gornja Zenica ističući da „ploče na Visočici imaju veliku tvrdoću i čvrstoću sa znatnim udjelom vezivnog materijala“ dajući im, na taj način, osobine građevinskog materijala.


Ovo važno istraživanje još je jedna potvrda u prilog tvrdnjama egipatskih arheologa te ruskih i njemačkih geofizičara o vještačkom karakteru bosanskih piramida.