Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Piramidasunca.ba: Krenula sondažna bušenja

Ovogodišnji plan predviđa opsežna geološka sondažna bušenja na nekoliko lokacija u Bosanskoj dolini piramida. Cilj je formirati što kompletniju geološku sliku terena kao podlogu za dalja arheološka istraživanja. U tu svrhu će se izvršiti litostratigrafska obrada jezgra i izrada geološkog elaborata. Radove vrši registrovana i certifikovana institucija, a geološki izvještaj vodeći geolog u BiH. U toku su sondažna bušenja na uzvišenju Dolovi u Gornjoj Vratnici. Ovo uzvišenje pokazuje interesantnu anomaliju: postojanje čvrstih kamenih kocki koje formiraju svojevrsnu “kaldrmu” u nekoliko nivoa. Uzorci ovog materijala će se obraditi petrografski i fizičko-hemijski.  Nakon Dolova slijede sondažna bušenja na uzvišenju Toprakalija, a nakon toga mašina se izmješta u Bosansku dolinu piramida.