Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Izgradnja stočnog groblja i jame za animalni otpad

U prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije upriličeno je svečano potpisivanje ugovora za realizaciju 24 projekta iz oblasti turizma, ekologije i poljoprivrede na području 24 opštine sarajevske makroregije, a među njima i opštine Visoko, koju je predstavljao opštinski načelnik Munib Alibegović. Kada je Visoko u pitanju, potpis će tiče sufinansiranja projekta vrijednog 18 hiljada KM, kojim će se uz dodatna sredstva omogućiti izgradnja stočnog groblja i jame za animalni otpad na području opštine Visoko.
“Sredstvima koje dobijamo od SERDE, kao i onima koje imamo iz projekta Strategije razvoja opštine Visoko, ali i iz budžeta opštine Visoko, pokušaćemo da riješimo problem organskog otpada. Tu mislim na grobnicu za preminule životinje, kao i na rješavanja problema uklanjanja otpada naših prerađivača suhomesnatih proizvoda. Mi smo za tu svrhu predvidjeli tri lokacije, a određene stvari rješavaćemo i sa firmom Prevent, koja također ima problem odlaganja svog otpadnog materijala.” – rekao je načelnik opštine Visoko, Munib Alibegović.
Inače, ukupna vrijednost projekata je oko milion KM, od čega je SERDA osigurala 460.000 KM. Radi se o SERDA-inom projektu „Podrška projektima predloženim od osnivača tokom 2008. godine” čija se realizacija zasniva na partnerskom odnosu.