Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Omogućeno penzionisanje 77 radnika

Zahvaljujući Programu mjera socijalnog zbrinjavanja zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla, Služba za zapošljavanje ZDK je do kraja februara uspjela uvezati staž i penzionisati 77 radnika iz šest preduzeća iz ZDK. Radi se o preduzećima «Frizer» i «Zmajevac» Zenica, KTK i «Vitex» Visoko, «Polet» Kakanj i «Ola» Olovo.

Prema riječima direktora Službe za zapošljavanje ZDK Nihada Pašalića, za program zbrinjavanja prošle godine su aplicirala 23 preduzeća sa 2.114 zaposlenika, čiji ukupan dug po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja iznosi preko 12,5 miliona maraka. Među aplikantima, najveće obaveze prema Fondu PIO ima Rudnik mrkog uglja Breza sa 2,7 miliona, zatim «Ola» Olovo sa 1,3 miliona, «Zvijezda Vareš» 1,3 miliona, Tvornica čarapa Tešanj milion maraka, Vatrostalna Zenica 900.000 maraka…

Implementacija programa trebala je početi u maju prošle godine, ali je kasnila zbog nedostatka sredstava. Iako su u namjenskom fondu postojala sredstva koja su osigurana sa nivoa ZDK i FBiH, veći dio novaca preusmjeren je za isplatu naknada nezaposlenim demobiliziranim borcima. Iako je zakonom predviđeno da se u ovaj fond usmjeri i dio sredstava obezbjeđenih prodajom državnih preduzeća, ta sredstva sa federalnog nivoa nisu doznačena. Tu obavezu nije mogla izvršiti ni Agencija za privatizaciju ZDK jer u ovom kantonu prošle godine nije privatizirano niti jedno preduzeće.

(Zeda)