Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Koordinacija kantonalnih premijera raspravljala o tužbama budžetskih korisnika

Koordinacija kantonalnih premijera danas je u Zenici održala sastanak na kojem je razgovarano o tužbi budžetskih korisnika po kolektivnim ugovorima i izradi novog kolektivnog ugovora na prostoru FBiH. 

Osim kantonalnih premijera, sjednici su prisustvovali i ministri finansija, ministri pravosuđa i uprave i kantonalni pravobranioci 

«Većina kantonalnih administracija podržala je inicijativu da se putem tužbe ospori aktuelni kolektivni ugovor koji zbog velikog broja tužbenih zahtjeva budžetskih korisnika prijeti kolapsom kantona», izjavio je Miralem Galijašević, premijer ZDK-a. 

Pravobranilac Unsko-sanskog kantona Himzo Ezić rekao je, kako je taj kanton do sada, po osnovu tužbenih zahtjeva, servisirao oko 40 miliona KM, dok je na čekanju još 20 miliona KM. 

Učesnici sastanka složili su se da je neophodno poduzeti zajedničke mjere da bi se spriječio kolaps kantonalnih budžeta. 

(Fena)