Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Poticajna sredstva Vlade ZDK dobilo 25 preduzeća

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) u okviru poticajnih mjera malim i srednjim preduzećima donijela je Odluku o odobravanju sredstava na ime regresiranja kamata na investicijske kredite za 2008. godinu za 25 preduzeća. 

Najveći mogući iznos na ime regresiranja, od 30.000 KM, dobila su preduzeća: «As» d.o.o. Jelah – Tešanj, «Secom» d.o.o. Visoko, «Strong» d.o.o. Breza i «FAD» Jelah – Tešanj. Preduzeću «Dukat» d.o.o. Tešanj odobrena je isplata 25.478 KM. 

«U 2006. godini poticajna sredstva po ovom osnovu ostvarilo je 15 preduzeća, u 2007. deset, a sada je pravo na subvencije ostvarilo 25 preduzeća», izjavio je kantonalni premijer Miralem Galijašević. 

Od većih sredstava dodijeljenih na ime investicionih kredita izdvajaju se preduzeća «Ar zvijezda» d.o.o. Vareš – 12.500 i «Saraj – Milk» d.o.o. Maglaj – 10.425 KM. Sredstva na ime regresiranja kamata na investicijske kredite još su dobila preduzeća: «Lindapek» d.o.o. Zenica, «Pak – Rampart» d.o.o. Visoko, «Pineto» d.o.o. Visoko, «Automatic servis» d.o.o. Visoko, «Kamen stil» d.o.o. Tešanj, «Vračo» d.o.o. Zenica, «Mlin-pek» d.o.o. Žepče, «Subašić» d.o.o. Jelah-Tešanj, «Trend-tex» d.o.o. Doboj Jug, «Damirex» d.o.o. Zenica, «Cromont» d.o.o. Žepče, «Celvik-kiseljak» d.o.o. Tešanj, «Camelia» d.o.o. Doboj Jug, «Nord star» d.o.o. Tešanj, «Elektrokontakt» d.o.o. Vareš, «Tref» d.o.o. Visoko, «Enterijeri AG» d.o.o. Zenica i «Marić» d.o.o. Žepče. 

(Fena)