Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Vijećnici odlučili: Stadion Luke u rukama NK Bosna

Upravi NK Bosna Visoko bit će dodjeljen Stadion Luke na upravljanje i korištenje u narednih 30 godina. Inicijativu o dodjeljivanju Stadiona luke NK “Bosna” pokrenuo je UO ovog kluba s obrazloženjem  da je za normalno funkcionisanje Kluba i njegov dalji napredak potrebno regulisati odnose titulara i upravitelja ovog stadiona. Navedeno je i “katastrofalno loše stanje terena, stjecište huligana i narkomana koje je trenutno i odlagalište otpada”, a svi pkušaji za uspostavljanjem saradnje i pomoći u rekonstrukciji sportskih terena zaustavljeni nakon zahtjeva za dostavljanjem dokaza o vlasništvu ili pravu korištenja sportskih terena” – navodi se u obrazloženju. Vijećnici OV Viosoko jednoglasno su prihvatili ovu inicijativu, a nadležna općinska služba za Društvene djelatnosti pratit će provođenje inicijative.

I ured Visokog predstavnika u BiH ramatrat će  inicijativu za izmjenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je usvojila Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Od OHR-a će se tražiti njihovo učešće u realizaciji ove inicijative  koom bi se građanima F BiH omogućili liječenje u svim zdravstvenim ustanovama bez razlike iz kojeg kantona ili općine dolaze.
Ista će inicijativa biti upućena i Centru Civilnih Inicijativa, ali i fedralnom Ministarastvu zdravlja uz sugestiju da se u rješavanju ovog pitanja ne obraćaju kantonima koji nemaju nadležnosti za ovakva pitanja, već da detaljnije tumače zakone za koje su nadležni.

Tri konkretne inicijative uputila je i vijećnica Amra Babić koje se tiču uvrštavanja pripadnika boračkih populacija  u dodjeljivanju stanova
nad kojima vlasništvo ima općina, a koji su bili u vlasništvu privatiziranih preduzeća ili preduzeća koja su prestala sa radom. Također Babićeva, uz podršku svih boračkih udruženja iz općine Visoko, traži da se
eksproprisane nekretnine za potrebe aerodroma privremeno ustupe nadležnim Službama za izbjegla  i raseljena lica i Službi za stambeno komunlne poslove kako bi se zbrinula lica koja nemaju riješeno stambeno pitanje. Vijećnici su jednoglasno usvojili ove inicijative
te će nadležne službe preuzeti rješavanje .

Između ostalog, vijećnici su postavili i nekoliko konkretnih pitanja među kojima su pitanje predstavnika turističke zajednice Visokog
u turističkoj zajednici kantona, te zašto je turistički info ured preselio iz Gradskog kina u novi Zanatski centar? Postavljena su i pitanje održavanja i rekonstrukcije regionalnih puteva, ali i vertikalne i horizontalne signalizacije na prilazu osnovnim školama u Dobrinju i Moštru.

Vijećnici su usvojili Izvještaje o radu općinskih službi, kao i Službe načelnika, kao i Izvještaj o radu općinskog pravobranilaštva u prošloj godini.