Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Izmjenjena zakonska regulativa o izboru općinskih načelnika u FBiH

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio je na današnjoj vanrednoj sjednici u Sarajevu Zakon o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u FBiH.

Tekst je odobren u istoj formi u kojoj ga je nedavno prihvatio i Predstavnički dom Federalnog parlamenta i bit će zakonska osnova ove vrste na idućim lokalnim izborima u BiH najesen ove godine.

Jedna od osnovnih izmjena u odnosu na dosadašnju regulativu je uvođenje principa većinskog, umjesto preferencijalnog sistema glasanja za općinske načelnike, na direktnim izborima. 

To znači da će se već na narednim izborima birači izjašnjavati o načelniku zaokruživanjem imena jedne od kandidiranih osoba kojoj žele pokloniti najviše povjerenja. Načelnik će biti kandidat s najviše dodijeljenih glasova.

Dosadašnjim preferencijalnim sistemom glasanja, birači su mogli zaokruživati više imena kandidiranih, s tim što su pored svakog navodili, brojčano, redosljed svojih preferencija.

Zakonom koji je odobren danas regulirano je i pitanje eventualnog opoziva načelnika. Takvu inicijatiivu mogu podnijeti najmanje 10 posto registriranih birača ili trećina članova općinskog vijeća. Ukoliko općinsko vijeće natpolovičnom većinom prihvati inicijativu, raspisuje se referendum na kojem se o smjeni načelnika mora izjasniti najmanje 50 posto, plus jedan registrirani birač, regulisano je.
 
U prvih 100 dana mandata nije moguća načelnikova smjena. Nije moguća ni inicijativa o smjeni u godini lokalnih izbora. 
 
Jedan od protivnika Zakona bio je delegat Sead Čaušević. Preciznije, on i još nekolicina delegata smatraju da je nedorečena odredba prema kojoj izabrani načelnik, u slučaju svoje bolesti, može ovlastiti osobu koja će ga zamjenjivati. Nije sasvim precizirano ko može biti ta osoba, navode protivnici teksta.

 Prije vanredne sjednice Doma na kojoj je odobren ovaj zakon, danas je završena 11. redovna sjednica.

U njenom toku je do neke od narednih sjednica prolongirana rasprava o zaključku Predstavničkog doma Federalnog parlamenta donijetom 29. maja prošle godine kojim se traži ponavljanje kompletne zakonom predviđene procedure imenovanja direktora Federalne uprave policije Zlatka Miletića.

Delegat srpskog naroda Saša Magazinović ishodio je povlačenje ove tačke dnevnog reda s današnje sjednice. U ovom Domu svaki delegat predstavlja neki od konstitutivnih naroda, a ne političku partiju, ali pošto je poznato da je Magazinović član Socijaldemokratske partije BiH (SDPBiH), neformalno je u Parlamentu komentirano da je SDP-e omogućio ostanak Zlatka Miletića, zasad, na aktuelnoj poziciji.

Prilikom povlačenja ove tačke dnevnog reda, odlučeno je da se o tome raspravlja na nekoj od narednih sjednica. Prije toga o ovom pitanju treba da se izjasne Vlade FBiH i Ministarstvo unutrašnjih poslova, odlučeno je također. 

Na sjednicu Doma naroda na kojoj će se otvoriti  ova rasprava treba da bude pozvan Ismet Osmanović, predsjedavajući Komisije za izbor i imenovanja koja djeluje u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta, dogovoreno je.

 Upravo ta komisija je bila inicijator zaključka, donijetog 29. maja 2007., kojim je iz Predstavničkog doma poručeno da treba ponoviti proceduru imenovanja direktora Federalne uprave policije. Obrazloženje za takav stav je bilo da je tijelu koje je na tu dužnost imenovalo Miletića istekao mandat.