Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Vlada FBIH: Saglasnost na plan privatizacije i program rada agencije za privatizaciju FBIH


Vlada Federacije BiH (FBiH) juče je u Sarajevu, nakon razmatranja, dala saglasnost na Plan privatizacije, koji ima privremeni karakter, do utvrđivanja dokumenta Politika privatizacije i Program rada Agencije za privatizaciju FBiH u 2008. godini, koje je usvojio Upravni odbor (UO) ove institucije.
Za ovu godinu u programu je nastavak aktivnosti na prodaji državnog kapitala u značajnim kompanijama, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.
U toku je proces privatizacije Aluminija Mostar, započet u prošloj godini.
Nakon provedene procedure tendera, očekuje se odluka o odabiru najpovoljnije ponude, a zatim potpisivanje ugovora o kupoprodaji.

Proces privatizacije Fabrike duhana Mostar, započet prošle godine, nastavlja se u ovoj godini objavom javnog poziva za prodaju putem neposredne pogodbe, te zaključivanjem ugovora o kupoprodaji.
Ukupan kapital je procijenjen na 10,3 miliona KM, od čega je blizu sedam miliona KM državnog kapitala.
Predviđena je i prodaja Hepoka, čija je vrijednost 18,7 miliona KM, od kojih je 12,5 miliona državni kapital.
Planirano je da se izvrši izbor konsultanta, zatim objava tendera i konačno zaključivanje ugovora o kupoprodaji.
Do avgusta je predviđena i prodaja ostatka imovine Tvornice kartona i ambalaže Cazin, čija je procijenjena vrijednost četiri miliona KM, a u septembru je planiran postupak likvidacije preduzeća.

Planom prodaje dionica na berzi predviđena je prodaja Sarajevo osiguranja u kojem državni kapital iznosi 20,89 miliona KM, kao i 22,12 odsto državnog kapitala u Energopetrolu u iznosu od 15,18 miliona KM.
Agencija je pokrenula aktivnosti da se putem berze proda i 51 odsto državnog kapitala u UNIS-u, što će biti moguće nakon promjene zakonskih rješenja.

Nakon odluke o prodaji 16 odsto kapitala na berzi Šipad-export-importa preostaje da se u drugoj fazi proda preostalih 51 odsto državnog kapitala putem tendera.
U Krivaji sa 100 odsto državnog kapitala, vrijednosti 103,114 miliona KM, usvojen je plan podjele na osam tehnoloških cjelina i objavljen javni poziv za prikupljanje ponuda, a ne isključuju se i druga rješenja.
Ukupno 67 odsto državnog kapitala u KTK Visoko, vrijednosti 69,6 miliona KM, također je u ovogodišnjem programu prodaje.
Treba izvršiti pripreme za podjelu preduzeća na tehnoekonomske cjeline, nakon čega slijedi objava javnih poziva za njihovu prodaju i zaključivanje ugovora o kupoprodaji.
Za neprodate dijelove će se postupak obnoviti.
U planu je i privatizacija Željezare Zenica, zatim Vitezita iz Viteza i dvije banke, UNION i BOR, navodi se u saopćenju.

(biznis.ba/onasa)