Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Prvi sekretar i ataše njemačke ambasade kod premijera Galijaševića


Jučer je Miralem Galijašević, premijer Zeničko – dobojskog kantona primio Matijasa Hajnca (Matthias Heinz), prvog sekretara ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH i Andreasa Wolfa, atašea njemačke ambasade, s kojima je razgovarao o projektima u oblasti socijalne politike. Naime, predstavnici njemačke ambasade željeli su se više informisati o radu Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama u Maglaju, te o funkcionisanju smještaja za stara i iznemogla lica koja se ne mogu vratiti u svoje prijeratne domove, a borave u zgradi Radakovo u Zenici.

Kako je jučer u Maglaju obilježena i prva godišnjica rada Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama, a u čijoj izgradnji je značajnijim sredstvima učestvovala i Vlada SR Njemačke kao i njen nevladin sektor, to su gospoda Hajnc i Volf prenijeli premijeru Zeničko-dobojskog kantona svoje impresije nakon posjete ovom centru. Naime, oni su istakli kako je funkcionisanje ovog Centra primjer za sve u BiH kako se na organizovan i ispravan način treba brinuti o djeci s posebnim potrebama.

Premijer Galijašević upoznao je goste iz njemačke ambasade sa politikom koju Vlada Ze –do kantona provodi u socijalnoj oblasti, te iznio konkretne podatke u vezi sa raznovrsnim oblicima socijalne zaštite koja se provodi na području Kantona. Tokom sastanka, obostrano je usaglašen stav o potrebi razvoja ovog vida socijalne zaštite, a to su djeca sa posebnim potrebama za cijelo područje Ze – do kantona, i u tom smislu gospoda Hajnc i Wolf obećali su daljnju finansijsku podršku i prisustvo u sličnim projektima u narednom periodu.

Inače, predstavnici njemačke ambasade interesovali su se i za trenutno stanje u privredi te za vlasničku strukturu preduzeća koja egzistiraju na ovoj teritoriji. Premijer Galijašević prezentirao je podatke o preduzećima koja su dosad privatizirana, sa posebnim osvrtom na one firme u kojima značajnije učešće ima njemački kapital. On je također informisao goste iz njemačke ambasade o onim firmama koje tek trebaju završiti proces privatizacije u narednom periodu,ali i o formiranju poslovnih zona, te izrazio uvjerenje da će njemačke kompanije naći svoj interes za ulaganja i na području Zeničko –dobojskog kantona.

Press služba ZDK