Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Od marta naplata putarina, sav novac od putarina bit će javni prihod budžeta FBiH


Novac koji u Federaciji BiH bude od aprila ove godine realiziran od naplate cestarine predstavljat će javni prihod budžeta FBiH i uplaćivat će se na poseban račun, dok će visinu cestarine odrediti Vlada FBiH odlukom i to na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Poslove naplate vršit će uposlenici Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta, a s probnim radom će se krenuti u martu.

Na izgrađenom dijelu autoceste Sarajevo-Kakanj za 2008. godinu planirana je izgradnja bočnih naplatnih mjesta Podlugovi i Visoko, montažno-demontažnog naplatnog mjesta Kakanj, te uvođenje zatvorenog sistema naplate. Međutim, puštanje u rad zatvorenog sistema naplate uslijedit će sa završetkom izgradnje dionice Dobrinje-Kakanj 2009. godine.

O novom Pravilniku o sistemu naplate cestarine na autocestama i objektima s naplatom u FBiH, koji donosi federalni ministar prometa i komunikacija, na prethodnoj sjednici u Sarajevu informirala se i Vlada FBiH.

Naime, njime se utvrđuje postupak obavljanja poslova naplate federalne takse za korištenje autocesta, cestarine za upotrebu autocesta i objekata s naplatom, klasifikacija vozila i oslobađanje od obaveze plaćanja cestarine, prolasci bočnim (vangabaritnim) prolazima, nepropisni prolasci, utvrđivanje materijalne štete, elektronska naplata cestarine, finansijsko poslovanje i druga pitanja koja se odnose na obavljanje poslova naplate cestarina.

Vozila su razvrstana u četiri klase po skupinama za koje će biti jedinstvena cijena plaćanja cestarine. U prvoj skupini su dvoosovinska vozila s visinom manjom od 1,3 m, u drugoj su ona s tri ili više osovina i visinom manjom od 1,3 m, u trećoj vozila s dvije ili tri osovine i visinom više od 1,3 m i u četvrtoj klasi vozila sa četiri i više osovina i visinom više od 1,3 m.

Od obaveze plaćanja cestarine oslobođena su vozila Crvenog krsta, vozila oslobođena na osnovu ugovora vlada BiH i FBiH s međunarodnim institucijama, vozila pomoći i oružanih snaga BiH, invalidnih osoba s 80 i više procenata tjelesnog oštećenja, odnosno sa 60 posto oštećenja donjih ekstremiteta, vozila MUP-a, hitne pomoći i vatrogasna vozila.

(Fena)