Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Poznati ljudi koji će voditi FK Bosna u narednom mandatu


Na sinoćnjoj Skupštini FK Bosna izabrani su ljudi koji će voditi visočki klub u narednom periodu. Izabran je novi Upravni odbor, Nadzorni odbor, kao i članovi Skupštine. Za novog predsjednika UO izabran je Fuad Softić, a za potpredsjednike Goran Andrijanić i Nasir Čehajić. Za predsjednika NO izabran je Bajazit Hasečić, a za članove Zoran Džoja i Alija Zubić. U Upravni odbor su još kao članovi izabrani:
Hasan Smajlagić,
Nezir Habeš,
Šukrija Čakić,
Mahir Semić,
Ismir Jusko,
Zijad Breščić,
Fehim Memić,
Sejad Mušinbegović,
Reuf Herić,
Edin Suša,
Halim Zukić,
Semir Musa,
Haris Avdić,
Elvis Hodžić,
Ejub Mušinbegović,
Zekerijah Kovo,
Asmir Hodžić,
Emir Dizdar,
Džemil Ugarak,
Mustafa Ihtijarević,
Mirsad Husić,
Muris Imamović,
Hamdo Handžić,
Ferid Hadžijakupović,
Senad Ferhat,
Rašid Kalota,
Senad Jahić,
Muhamed Husić,
Amar Softić i
Osman Skopljak.