Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nova unutrašnja organizacija MUP-a ZDK


Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 43. sjednici usvojila je prijedlog Uredbe o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima ZDK-a i prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK-a. Kako je izjavio Aziz Brotlija, ministar unutrašnjih poslova ZDK-a, novim Pravilnikom ukidaju se operativni centri pri policijskim stanicama i upravama, te se formira jedan operativni centar na nivou Kantona.

«Pojačavaju se nadležnosti i odgovornosti policijskih stanica. Broj policijskih uprava smanjen je sa sedam na pet. Ukinute su policijske uprave u Žepču i Varešu jer po sugestijama EUPM-a, ne može postojati policijska uprava samo s jednom policijskom stanicom», izjavio je resorni kantonalni ministar Aziz Brotlija.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji MUP-a ZDK-a, policijske uprave umjesto naziva gradova, nosit će brojčane nazive. Policijska uprava I (jedan) sa sjedištem u Zenici imat će policijske stanice u naseljima Centar, Crkvice i Nemila. Policijsku upravu II (dva) sa sjedištem u Visokom, činit će još: PS Kakanj i PS Breza. Policijska uprava III (tri): sjedište u Zavidovićima, – policijske stanice Zavidovići, Maglaj i Žepče. Policijska uprava IV (četiri): sjedište u Tešnju, sa PS u Tešnju, Doboj-Jugu i Usori. Policijska uprava V (pet) pokrivat će opštine Olovo i Vareš.

«Nismo zadovoljni stanjem u oblasti sigurnosti saobraćaja zbog ćega će biti transformirana sadašnja Jedinica za sigurnost saobraćaja ZDK-a. Imali smo i mnogo pritužbi građana. Tokom ove godine na putu M-17 planiramo postaviti stacionirane radarske sisteme, dok ćemo na najfrekventnijim raskrsnicama postaviti videonadzore», izjavio je Aziz Brotlija, ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

(Fena)