Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sjednica Vlade Ze-do kantona


Na osnovu člana 30. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 9/06.), premijer ZDK Miralem Galijašević saziva 43. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Sjednica će se održati dana 15.01.2008. godine (utorak) u 10 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.
Za sjednicu se predlaže slijedeći dnevni red:

1. Prijedlog Uredbe o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona;
2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona;
Izvjestilac za tačke 1 i 2: Aziz Brotlija, ministar
3. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju konačne Rang liste kandidata koji ispunjavaju uslove Javnog poziva za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih;
4. Prijedlog Rješenje o razrješenju direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove;
5. Prijedlog Rješenja o određivanju državnog službenika da obavlja poslove i radne zadatke direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, do okončanja postupka imenovanja direktora;
6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Društvu za izdavačku djelatnost “Sejtarija” d.o.o. Sarajevo na ime otkupa stručne literature;
Izvjestilac za tačke 3, 4, 5 i 6: Miralem Galijašević, premijer
7. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju odustanka Elvira Čizmića iz Sarajeva od kandidature za imenovanje i obavezi ponovnog oglašavanja upražnjene pozicije “direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
8. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na kraći vremenski period;
Izvjestilac za tačke 7 i 8: Miloš Kuzmanović, ministar
9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava NIPD “Naša riječ” iz Zenice na ime pokrića troškova organizacije manifestacije Izbor najuspješnijih sportista, sportskih organizacija i sportskih radnika u 2007. godini i štampanja izdanja lista “Ze-do sport”;
10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za ustupanje školskih tabli sa konta Kapitalnih ulaganja Vlade Zeničko-dobojskog kantona za potrebe Franjevačke gimnazije u Visokom;
Izvjestilac za tačke 9 i 10: Zdenka Merdžan, ministrica
11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja za zaključenje ugovora sa “Ibis” d.o.o. Zavidovići o vršenju stručnog nadzora nad izradom i montažom spomen obilježja šehidima/poginulim pripadnicima Armije RBiH i MUP-a;
Izvjestilac: Sejad Nalić, ministar