Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Spisak umrlih i rođenih – juni i juli 2007. godine

UMRLI:

1.Mlačo Ibrahim rođ.1929. umro 04.06.2007. godine
2.Hakirević Nada rođ.1934. umrla 02.06.2007. godine
3.Džafo Bahrija rođ.1945. umro 07.06.2007. godine
4.Šahinović Derviš rođ.1930. umro 10.06.2007. godine
5.Ibrahimović Mejra rođ.1926. umrla 17.06.2007. godine
6.Lopo Nezir rođ.1952. umro 04.06.2007. godine
7.Hodžić Senada rođ.1959. umrla 06.06.2007. godine
8.Babić Hajrija rođ.1902. umrla 03.04.1992. godine
9.Kerkez Muhamed rođ.1944. umro 07.06.2007. godine
10.Muratagić Sida rođ.1914. umrla 03.07.2007. godine
11.Bašić Safet rođ.1946. umro 08.07.2007. godine
12.Husić Fehim rođ.1946. umro 10.07.2007. godine
13.Mustagrudić Nađa rođ1934. umrla 12.07.2007. godine
14.Kovo Remzija rođ.1915. umro 22.06.2007. godine

ROÐENI:

Rođene su tri bebe, dvije ženske i jedna muška.