Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Spisak umrlih i rođenih – juni i juli 2007. godine

UMRLI: 1.Mlačo Ibrahim rođ.1929. umro 04.06.2007. godine 2.Hakirević Nada rođ.1934. umrla 02.06.2007. godine 3.Džafo Bahrija rođ.1945. umro 07.06.2007. godine 4.Šahinović Derviš rođ.1930. umro 10.06.2007. godine 5.Ibrahimović Mejra rođ.1926. umrla 17.06.2007. godine 6.Lopo Nezir rođ.1952. umro 04.06.2007. godine 7.Hodžić Senada rođ.1959. umrla 06.06.2007. godine 8.Babić Hajrija rođ.1902. umrla 03.04.1992. godine 9.Kerkez Muhamed rođ.1944. umro 07.06.2007. godine …