Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

SPISAK UMRLIH – FEBRUAR 2007.GODINE

1.Dokso Samija rođ.1945. umrla 03.02.2007. godine u Visokom
2.Berberović Fuad rođ.1938. umro 02.02.2007. godine u Visokom
3.Bajraktarević Ašida rođ.1929. umrla 30.01.2007. godine u Visokom
4.Zahirović Enisa rođ.1968. umrla 07.02.2007. godine u Visokom
5. Gogić Midhat rođ.1953. umro 16.02.2007. godine u Visokom
6.Sokić Suljo rođ.1925. umro 17.02.2007. godine u Visokom
7.Mutapčić Osman rođ.1924. umro 17.02.2007. godine u Visokom